Plaatsbeschrijvingen

Voor Wie?

Bij de bouwheer is het belang het grootst om een goed opgemaakte plaatsbeschrijving te hebben. Ook de aannemer of aannemers die werken zullen uitvoeren, hebben baat bij een goede staat van bevinding, zij het met minder betrokkenheid dan de bouwheer. Indien de afbraak- en of graafwerken en de ruwbouw niet aan eenzelfde aannemer werden toevertrouwd, dient voor de aanvang van elk lot een plaatsbeschrijving te worden opgesteld. Dit is het meest voordelig voor de bouwheer .

Constructieve plaatsbeschrijving

De constructieve plaatsbeschrijving kan zowel op verzoek van de bouwheer als van de aanpalende eigenaar gevraagd worden
Het proces verbaal omvat een gedetailleerde beschrijving van de onderzochte bouwdelen en een nauwkeurige beschrijving van de voorkomende schade zoals bijvoorbeeld barstjes, zettingsscheuren, vochtsporen, corrosie, beschadigd schrijnwerk, …

Locatieve plaatsbeschrijving

Art.1730 §1 BW schrijft voor dat de partijen een omstandige plaatsbeschrijving zullen opstellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening.
Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld wanneer de eigendom onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning.
Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.

Indien er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt moet de huurder het goed teruggeven in de staat waarin de eigendom zich volgens de plaatsbeschrijving bevond.  Anders geformuleerd, indien het om schade gaat die niet in de beschrijving werd vermeld, moet de huurder deze herstellen met uitzondering van schade ingevolge ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.Voor informatie over veiligheidscoördinatie klik hieronder.