Veiligheidscoördinatie op de bouwwerven

De Bedrijfsnaam Velcoro is afgeleid van veiligheidscoördinatie.

Op een bouwplaats zijn er heel wat risico's aanwezig. Bovendien zijn er vaak verschillende aannemers tegelijk aan de slag. Daarom heeft België  regels voor de coördinatie van de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen opgelegd.  De aanstelling van een veiligheidscoördinator is essentieel. 

Zowel architect als aannemer dienen ingelicht te worden over de risico's tijdens de verwezenlijking maar ook na de ingebruikname. Daarvoor dient in het ontwerp reeds nagedacht te worden over preventiemaatregelen om dergelijke risico's uit te sluiten. Dergelijke risico's zijn voor iedereen aanwezig, niet alleen arbeiders maar ook voor omwonenden en toevallige passanten.
Veiligheidscoördinatie heeft 2 luiken.  Enerzijds is er de coördinator ontwerp en anderzijds de verwezenlijking.

Taken veiligheidscoördinator ontwerp (VCO): nagaan of er onveilige elementen zijn in de werfinrichting en de omgeving en hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken en bijsturen wanneer nodig. Hij opent eveneens het coördinatiedagboek (COD) en postinterventiedossier (PID), houdt ze bij en vult ze aan;

Taken veiligheidscoördinator verwezenlijking:  De veiligheidscoördinator voor de uitvoering gaat dan na of alle maatregelen gerespecteerd worden. Bij risicovolle werken controleert hij ook of alles op de meest veilige manier gebeurt.

De veiligheidscoördinator dient op regelmatige tijdstippen aanwezig te zijn om de coördinatie van de werken te evalueren en dit ter preventie van risico's. Hierbij  wordt nagegaan of  het veiligheids- en gezondheidsplan toegepast wordt. Het plan is dynamisch en onderhevig aan wijzigingen. Het coördinatiedagboek wordt bijgehouden na elk bezoek.


Postinterventiedossier

Na de werken stelt de VCO, het postinterventiedossier (PID) op. Dit dossier bevat nuttige documentatie:

 • om toekomstige interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen.
 • om de betrokken personen op een eenvoudige manier te informeren over de structuren van het gebouw.
Dit dossier omvat in hoofdzaak de gebruikte materialen, uitvoeringsplannen, technische fiches en attesten.

Bij eventuele verkoop zal de notaris het postinterventiedossier toevoegen aan de verkoopakte.

Kort samengevat
 • Aanstelling Veiligheidscoördinator
 • Adviseren in de ontwerpfase
 • Opmaak Veiligheids- en gezondheidpslan ( v&g-plan), openen coördinatiedagboek en 
 • opstarten van het PID. (Postinterventiedossier)
 • organiseren van coördinatiestructuur indien van toepassing
 • Werfbezoeken uitvoeren en bijhorende rapporten opmaken
 • opvragen - en opmaken van het PID 
Wanneer is veiligheidscoördinatie van toepassing?

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen verplicht veiligheidscoördinatie indien twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens aan hetzelfde project bouwwerken uitvoeren.

Concreet:

 • Als één aannemer alle werken van het gehele bouwproject uitvoert, moet er geen coördinator aangesteld worden.
 • Als één aannemer met onderaannemers of zelfstandigen werkt, dan zijn er meerdere aannemers aan het werk en moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden. Deze situatie komt meestal voor.
Voor kleinere werken onder de 2.5 miljoen euro (geïndexeerd)is een veiligheidscoördinator niveau B nodig.
Werken boven het bedrag van 2,5 miljoen euro (geïndexeerd) of die groter zijn dan 500 m2  en waar 3 of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren, dienen verplicht opgevolgd te worden door een veiligheidscoördinator niveau A.
Voor heel kleine verbouwingen met max. 2 aannemers kan de prijs al vanaf 350 euro excl. BTW voor wat betreft de nabije regio. 
Als veiligheidscoördinator is er een ruime ervaring van meer dan 7 jaar.

Verschillende types werven werden opgevolgd.
 1. Particuliere woningen  Verbouwingen  Nieuwbouw (o.a. houtskeletwoningen)
 2. Grote- en kleine appartementsblokken voor verschillende bouwpromotoren/ architectenbureau's.. O.a. Opstart  renovatie Galilleegebouw met een oppervlakte van ongeveer  40.000
 3. Rioleringswerken  * Distributie  * Saneringswerken (Bouwen stortbekken" Hunderenveld in Sint-Agatha-Berchem")
 4. Waterbouwkundige werken (pompinstallatie, waterkrachtcentrale het SAS in Hasselt,...)
 5. Grote- en kleine renovaties van kantoorgebouwen
 6. Bankkantoren en nieuwe filialen,..
 7. en tal van andere projecten,...

Naast veiligheidscoördinatie en plaatsbeschrijvingen worden ook EPB, ventilatieverslaggeving en blowerdoortest aangeboden.


Voor meer info over plaatsbeschrijvingen: Klik hieronder.

  


Vraag nu uw vrijblijvende offerte:

Zaakvoerder    David Vantyghem

E-miladres       info@velcoro.be
GSM nummer  0494 12 28 47